Bok


 
 
 
Kvinnofridsmyten kom ut för första gången 2015 på Idusförlag. Bokens första upplaga sålde helt slut och gavs ut på nytt av förlaget Roos böcker i en ny reviderad upplaga med nytt material under hösten 2017.

Beställningar av boken Kvinnofridsmyten -när skyddsnäten brister görs från förlaget Roos böcker eller här på hemsidan genom att skicka ett meddelande under fliken kontakt. Boken går även att beställas från Bokus och Adlibris.

Beskrivning av boken:

Författaren har överlevt våldet hon utsattes för i många år till skillnad från hennes hund och barnet i hennes mage. I boken får vi följa hennes flykt från en våldsam man och ta del av kvinnojourernas insida.

I boken Kvinnofridsmyten – får vi be om största möjliga tystnad beskriver Kristina Loveby tydligt under vilka förhållanden en kvinna, och hennes barn, kan tvingas leva i 2000-talets Sverige till följd av hot, våld och trakasserier i sitt hem och i sin relation. Beskrivningen visar att den kvinnofrid som är en del av vårt rättssystem är svår att tillämpa i verkligheten.
Att som kvinna i en våldsam relation känna att det i Sverige i dag finns en kvinnofrid är för många svårt, då samhället brister i att skydda barn och kvinnor. Mångas tystnad, och därmed acceptans för det våld och de hot som dagligen riktas mot kvinnor innanför hemmets väggar, tillåter de män som utför våldet och hoten, att fortsätta.

Kvinnofridsmyten, ger en skrämmande beskrivning av en kvinnas erfarenheter och kamp för sin egen och sina barns rätt till trygghet och frid i sitt hem. Den ger även en instruktion och information till andra kvinnor i motsvarande situation, om hur de kan göra för att komma ur en ohållbar vardag. Även släktingar, vänner, grannar och inte minst myndigheter kan ha stor nytta av erfarenheterna i denna bok – för att bryta tystnaden – och i stället förstå, reagera och hjälpa en kvinna som befinner sig i en våldsam relation.

En aktuell och högst nödvändig bok för att göra kvinnofrid till realitet. Framförallt kan boken hjälpa många berörda att förstå hur omgivningen kan hjälpa till och hur vi tillsammans kan börja tala om och bryta en oacceptabel tystnad kring ett samhällsproblem.

”Kvinnofridsmyten borde ingå som kurslitteratur på läkar-, polis-, psykolog- och socionomutbildningen. Samtliga dessa yrkesgrupper ställs återkommande inför konsekvenserna av våld i nära relationer”, säger Stefan Widell Leg. psykolog / Leg. psykoterapeut i förordet.

BTJ s recension:

”Detta är en upprörande skildring av hur kvinnor och barn tvingas fly från våldet till begränsade liv, instängda på underdimensionerade kvinnojourer, medan förövarna lever som vanligt, med arbete och bostad i det öppna samhället. Texten är välskriven, layouten behaglig och tonen balanserad, trots det starka innehållet. Detta är en bok för många, för politiker, för professionella, för utsatta kvinnor och deras barn. Seriöst och avslöjande om ett våra största samhällsproblem.” Maria Nyman, BTJ