2016-08-22

Välkommen till Nya Vingar.

Vi är en allmännyttig ideell organisation som arbetar med att förebygga våld i nära relationer. Följ gärna vårt arbete här. Idag dör en kvinna var tredje […]
2016-09-30

Carin och Kay Pollak

Nya Vingar är helt beroende av sin sina stöd-medlemmar och de gåvor vi får. Ett stort TACK till Carin och Kay Pollak för deras generösa gåva […]